Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

24-09-2021 
De specifieke uitkeringen D2, D8, D10, D11, D12, D12A en D13 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn recent toegevoegd op de verantwoordingslijst SiSa 2021.

20-09-2021
De specifieke uitkering B1 (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2020) van het ministerie van Financiën (FIN) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst SiSa 2021.

20-09-2021
De specifieke uitkering E3 (Subsidieregeling sanering verkeerslawaai) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst 2021. 

20-09-2021
De specifieke uitkering A2 (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst 2021.

20-09-2021 
Vanaf vandaag is er een mededelingen pagina geplaatst op de website. Mochten er nieuwe specifieke uitkeringen zijn toegevoegd aan de verantwoordingslijs 2021, dan zullen wij dat hier mededelen. 

01-09-2021
De website is omgezet van SiSa 2020 naar SiSa 2021. Het overzicht met regelingen over 2020 is per heden te vinden in het archief.