Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

12-01-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voor de toelichtende tekst betreft de regeling C62 (Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen) verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid via de link: Overzicht vragen en antwoorden SiSa 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

23-12-2021
Provincie Zuid-Holland
. Op het concept verantwoordingsoverzicht Sisa 2021 staan alleen de gemeenten die een Sisa verantwoording moeten indienen voor een specifieke regeling.
Voor een gedetailleerde lijst met de beschikkingsniveau verwijzen wij u naar de website van provincie Zuid-Holland via de link https://www.zuidholland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/openstaande-bdu/

23-12-2021
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Van de regelingen C32 (Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen) en C56 (Regeling huisvesting aandachtsgroepen ) is de lijst met beschikkingen 2021 nog niet compleet. Deze regelingen  zullen zo spoedig als mogelijk worden toegevoegd aan het verantwoordingsoverzicht.

15-12-2021
Door de toename van specifieke uitkeringen zijn de processen anders ten opzichte van voorgaande jaren en zijn wij genoodzaakt de deadlines iets te verschuiven.
12 januari 2022 wordt uiterste datum voor opgeven wijzigingen door ontvangers. Aan de SiSa-contactfunctionarissen van medeoverheden wordt nadrukkelijk gevraagd de verantwoordingslijst en SiSa-bijlage te controleren op volledigheid en eventuele ontbrekende of een teveel aan regelingen en regels in de verantwoordingslijst van uw organisatie vóór 12 januari door te geven via de contactformulieren op www.rijksoverheid.nl/sisa of via postbusibi@minbzk.nl.

9-12-2021
De regelingen waarvan de beschikkingen recent zijn verzonden worden tot 24 december nog toegevoegd aan het verantwoordingsoverzicht Sisa 2021. Raadpleeg regelmatig de website voor de bijgewerkte verantwoordingsinformatie.

8-12-2021
De verantwoordingsregels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden in de vierde week van december, uiterlijk 24 december, toegevoegd op de website.

2-11-2021
De verantwoordingsregels van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden zo spoedig als mogelijk toegevoegd op de website.

01-09-2021
De website is omgezet van SiSa 2020 naar SiSa 2021. Het overzicht met regelingen over 2020 is per heden te vinden in het archief.