Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

05-09-2022 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De verantwoordingslijst SiSa 2022 is opengesteld en wordt de komende weken gevuld aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen. Een conceptversie van het verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 1 november 2022 gepubliceerd worden.

29-08-2022
De website is omgezet van SiSa 2021 naar SiSa 2022. Het overzicht met regelingen over het jaar 2021 is per heden te vinden in het archief.