Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

18-10-2021
De specifieke uitkeringen A2, A4, A8B en A10 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn recent toegevoegd op de verantwoordingslijst 2021.

4-10-2021
De specifieke uitkeringen C1, C9, C10, C12, C13, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C33, C34, C34B, C35, C35B, C36, C37, C37B, C39, C40, C41, C45 en C51 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn recent toegevoegd op de verantwoordingslijst SiSa 2021.

24-09-2021 
De specifieke uitkeringen D2, D8, D10, D11, D12, D12A en D13 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn recent toegevoegd op de verantwoordingslijst SiSa 2021.

20-09-2021
De specifieke uitkering B1 (Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2020) van het ministerie van Financiën (FIN) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst SiSa 2021.

20-09-2021
De specifieke uitkering E3 (Subsidieregeling sanering verkeerslawaai) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst 2021. 

20-09-2021
De specifieke uitkering A2 (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is recent toegevoegd op de verantwoordingslijst 2021.

20-09-2021 
Vanaf vandaag is er een mededelingen pagina geplaatst op de website. Mochten er nieuwe specifieke uitkeringen zijn toegevoegd aan de verantwoordingslijs 2021, dan zullen wij dat hier mededelen. 

01-09-2021
De website is omgezet van SiSa 2020 naar SiSa 2021. Het overzicht met regelingen over 2020 is per heden te vinden in het archief.