Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

26 juli 2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De website is omgezet van SiSa 2022 naar SiSa 2023. Het overzicht met regelingen over het jaar 2022 is per heden te vinden in het archief. De te verantwoorden regelingen 2022 vormen de basis voor 2023. In de aankomende periode zullen de verstrekkers diverse mutaties uitvoeren. Regelingen waarvoor een eindverantwoording is ontvangen zullen worden verwijderd en nieuw afgegeven beschikkingen worden toegevoegd. Op 1 november 2023 is de conceptversie zo compleet als mogelijk.

Als na de publicatie op 1 november van deze (concept) verantwoordingslijst een ontvanger van mening is dat de lijst met te verantwoorden regelingen niet juist is (een regeling te veel of weinig), meldt de ontvanger dit direct bij het ministerie van BZK.